STRONA GŁÓWNA

„Każdy uczeń ogarnięty troską i wsparciem może odkryć swój talent”

Motto naszej placówki nie jest przypadkowe.  Od wielu lat staramy się, aby ognisko było miejscem, w którym każde dziecko zostanie otoczone troską poprzez możliwość rozwijania zainteresowań, odnajdywania życiowych pasji oraz pogłębiania wiedzy o kulturze i sztuce. Naszym zadaniem jest  nie tylko zapewnianie opieki uczniom w ramach ich zainteresowań, ale przede wszystkim pogłębienie tychże zainteresowań, dążenie do osiągania coraz to lepszych wyników w dziedzinie, która najbardziej dziecko pasjonuje. Staramy się promować ucznia i monitorować jego rozwój artystyczny.

W ramach stałych zajęć oferujemy  głównie klasyczne zajęcia artystyczne. Wyróżnia nas duża pasja do muzyki, ale też do plastyki, malarstwa, tańca i rękodzieła artystycznego. Organizujemy wiele konkursów,  innowacji i projektów. Na szczególną uwagę zasługuje seminarium „Edukacja przez kulturę i sztukę” oraz 2 konkursy: muzyczny o zasięgu ogólnopolskim  „Młode Talenty Muzyczne” i plastyczny o zasięgu wojewódzkim „Bohaterowie naszych bajek”

.

Muzyka, plastyka, teatr, sztuka…

263 godziny. Tyle czasu spędzają na lekcjach o sztuce uczniowie drugiej klasy podstawówki w Lichtensteinie. Łącznie przez 9 lat nauki będą mieli 2304 godziny. To europejski rekord. W czołówce nauczania o sztuce s też Duńczycy-1120 godzin w sześć lat. Portugalczycy-1100 godzin w osiem lat oraz Finowie i Norwegowie – po 997 godzin odpowiednio w dziewięć i dziesięć  lat. Mali Łotysze zgłębiają zagadnienia związane ze sztuką przez 800 godzin w ciągu dziewięciu lat nauki. Czesi w tym samym czasie mają 636 godzin lekcji o tej tematyce. Węgrzy 600 godzin w osiem lat. Rumuni w ciągu dekady poświęcają na to 550 godzin.

Przez dziewięć lat – podstawówki i gimnazjum Polskie dzieci spędzają na lekcjach poświęconych sztuce nie więcej niż 255 godzin.

                                                                                                                                                                                               Filip Springer

MIEJSCE