REKRUTACJA

25.10.2017

REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA

Rekrutacja  na wolne miejsca na zajęcia Ogniska Pracy Pozaszkolnej  „175” odbywa się tylko i wyłącznie  drogą elektroniczną. Poniżej trzy kroki:

1. Rejestracja (link poniżej)

2. Dostarczenie do ogniska wydrukowanego wniosku

3. Monitorowanie w systemie czy wniosek został przyjęty ( do 14 dni)

www.warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/

przez stronę Biura Edukacji

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/placowki-oswiatowo-wychowawcze

Kryteria jakie brane są pod uwagę przy rekrutacji na wolne miejsca:

1. Kontynuacja danych zajęć

2. Kontynuacja edukacji w ognisku

3. Łączenie rodzin w danym kole zainteresowań.

4. Frekwencja na zajęciach (nie dotyczy nowo – przyjętych)

4. Udział rodziców we wspólnych przedsięwzięciach placówki, do których przygotowują się dzieci, prezentujący swoje zdobyte w ognisku umiejętności.

Dodatkowe informacje brane pod uwagę

1. Czy dziecko było zainteresowane zajęciami i chętnie w nich uczestniczyło w roku ubiegłym.

2. Czy zostało wypisane z zajęć w przypadku rezygnacji.

3. Brak informacji o blokowani miejsca w poprzednim roku.

4. Brak kontaktu z rodzicami (brak odpowiedzi na e-maile, telefony, informacje pisemne)