RADA RODZICÓW

KONTO RADY RODZICÓW PRZY OGNISKU PRACY POZASZKOLNEJ „175″

12 8002 0004 0042 9595 2003 0002

Konto prowadzi BS Piaseczno ul.Rzymowskiego 33, 02-679 Warszawa.

W przelewie dobrze byłoby umieścić następujące informacje:

imię i nazwisko dziecka oraz numer szkoły (SP 191, SP 271, SP 146),

tytuł wpłaty: dobrowolna wpłata na fundusz RR OPP „175″