LATO I ZIMA W MIEŚCIE

6.12.2018
ZIMA W MIEŚCIE 2019
.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175″  będzie organizatorem akcję „Zima w mieście” 2019 w terminie:

.
28.I-8.II 2019 w godz. 9.00-13.00
.
Harmonogram akcji dostępny będzie na stronie dnia 7 stycznia 2019 r.
Zapisy na akcję będą odbywały się na podstawie Regulaminu i Karty Uczestnika
Termin zapisów 8-15 stycznia 2019 do godz. 16.00
Karty uczestnika przesłane przed podanym terminem nie będą brane pod uwagę

do pobrania: