Młode Talenty Muzyczne

Historia konkursu

 Konkurs  „Młode Talenty Muzyczne” jest organizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175”  od  2001 r.  Od początku obejmował zasięg ogólnopolski.

Inicjatorem konkursu jest Maria Popławska-Staniszewska, obecnie dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175”. Konkurs w pierwotnej wersji skierowany był jedynie do szkół, w których działały szkolne zespoły instrumentalne lub instrumentalno-wokalne.  Celem konkursu było wyłonienie najlepszego i najbardziej „żywego” a więc instrumentalno-wokalnego zespołu szkolnego. Kilka lat temu  konkurs rozszerzył zakres kategorii na wokalną w oparciu  o podkład z nośnika elektronicznego.  Przesłuchania do pierwszych edycji odbyły się w siedzibie ogniska przy ul. Niegocińskiej 2.  Widząc ogromne zainteresowanie konkursem następne edycje odbyły się w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7. W 2006 r. konkurs został zorganizowany w Młodzieżowym Domu Kultury przy  ul. Puławskiej 97. Kolejne eliminacje miały miejsce w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ulicy Na Uboczu 3. Od 2015 przesłuchania do konkursu odbywają się w nowym, pięknym miejscu Mokotowa – Służewskim Domu Kultury. Tematyka konkursu na przestrzeni lat była różna: patriotyczna, ludowa, klasyczna. Od kilku lat organizatorzy konkursu nie określają zakresu tematycznego.

Od 2014 roku konkurs objęty jest patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty a od 2015 również Burmistrza dzielnicy Mokotów.

Od wielu lat honorowym członkiem jury jest Pani Monika Gromek, kompozytorka, muzyk, wieloletni metodyk, recenzentka i autorka podręczników i zeszytów szkolnych, członek Polskiego Stowarzyszenia Edukacji i Animacji Muzycznej.

Celem nadrzędnym konkursu nie jest wyłonienie najlepszych uczestników przeglądu chociaż taki cel jest ważny i jest realizowany. Naszym priorytetem jest profesjonalny komentarz, udzielenie fachowej porady jak i gdzie rozwijać muzyczne zdolności i umiejętności. Wskazać, co należy dopracować, aby  w przyszłości śpiewać, grać, muzykować jeszcze lepiej niż do tej pory.

Specjaliści w dziedzinie muzyki z przyjemnością odpowiadają na pytania nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży biorących udział  w konkursie.  Jury udziela delikatnych, życzliwych  i bardzo potrzebnych wskazówek , tym którzy wyrażą taką wolę i chęć.

Stałym elementem organizacyjnym konkursu jest wprowadzenie życzliwego, przyjaznego i ciepłego jak przystało na ognisko nastroju,  poprzez powitanie wszystkich uczestników skromnym poczęstunkiem.