Młode Talenty Muzyczne

Historia konkursu

Konkurs  „Młode Talenty Muzyczne” o zasięgu ogólnopolskim jest organizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175”  od  2001 r.  

Inicjatorem konkursu jest Maria Popławska-Staniszewska, obecnie dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175”. Konkurs w pierwotnej wersji skierowany był jedynie do szkół, w których działały szkolne zespoły instrumentalne lub instrumentalno-wokalne.  Celem konkursu było wyłonienie najlepszego i najbardziej „żywego” a więc instrumentalno-wokalnego zespołu szkolnego. Po kilku edycjach konkurs rozszerzył zakres kategorii na wokalną w oparciu  o podkład z nośnika elektronicznego.  Przesłuchania do pierwszych edycji odbyły się w siedzibie ogniska przy ul. Niegocińskiej 2.  Dostrzegając ogromne zainteresowanie konkursem kolejne edycje odbyły się w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Łazienkowskiej 7. W 2006 r. konkurs został zorganizowany w Młodzieżowym Domu Kultury przy  ul. Puławskiej 97. W latach 2007-2014 przesłuchania odbywały się w Natolińskim Ośrodku Kultury przy ulicy Na Uboczu 3. Od 2015 konkurs odbywa się w nowym, pięknym miejscu Mokotowa – Służewskim Domu Kultury. Tematyka konkursu na przestrzeni lat była różna: patriotyczna, ludowa, klasyczna. Od kilku lat organizatorzy konkursu nie określają zakresu tematycznego.

Od 2014 roku konkurs objęty jest honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty a od 2015 również honorowym patronatem Burmistrza dzielnicy Mokotów.

Od wielu lat członkiem jury jest Pani Monika Gromek, kompozytorka, muzyk, wieloletni metodyk, recenzentka i autorka podręczników i zeszytów szkolnych, członek Polskiego Stowarzyszenia Edukacji i Animacji Muzycznej.

Celem nadrzędnym konkursu nie jest wyłonienie najlepszych uczestników przeglądu chociaż taki cel jest ważny i jest realizowany. Priorytetem konkursu jest profesjonalny komentarz, fachowa porada jak i gdzie rozwijać muzyczne zdolności i umiejętności. Chcemy wskazywać, co należy dopracować, aby  w przyszłości śpiewać, grać, muzykować jeszcze lepiej niż do tej pory.

Specjaliści w dziedzinie muzyki z przyjemnością odpowiadają na pytania nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży biorących udział  w konkursie.  Jury udziela delikatnych, życzliwych  i bardzo potrzebnych wskazówek, tym którzy wyrażą taką wolę i chęć.

Stałym elementem organizacyjnym konkursu jest wprowadzenie życzliwego, przyjaznego i ciepłego jak przystało na ognisko nastroju,  poprzez powitanie wszystkich uczestników skromnym poczęstunkiem.