Bohaterowie naszych bajek

21.05.2018

Laureaci XVII konkursu “Bohaterowie Naszych Bajek”

Hanna Jakubiak

Julia Kłos

Natalia Jurek

Agata Oberdał-Gemza

Anna Jędrzejczyk

Emilia Pacholska

Adrianna Kołakowska

Helena Jędrzejczyk

Hania Baranowska

Antonina Jurak

Waldemar Bonsels

Aleksandra Frydler

Aleksander Komosa

Kamila Kraszewska

Malwina Adamczyk

Amelia Lipiec

Nela Tworkowska

Anna Babińska

Kornelia Kwiatkowska

Lucyna Bielewicz

Marysia Szeremeta

Kamila Rączka

Julia Kołaczew

Hania Dąbek

Amelia Bareja

Vladyslav Grekulov

Stanisław Górski

Katarzyna Hruban

Eliza Jasińska

Maja Krasuska

Tomasz Nowak

Magdalena Cykowiak

Hanna Sieroń

Matylda Rakowska

Weronika Błaszczyk

Olga Żaczek

Kolejność zapisu nazwisk nie jest jednoznaczna z zajętym miejscem. Rozdanie nagród odbędzie się 29 maja 2018 r. o godz. 10.00 w Służewskim Domu Kultury, ul. Bacha 15. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział a laureatom i ich opiekunom serdecznie Gratulujemy.

27.03.2018

Konkurs „Bohaterowie naszych bajek” 2018 Rozpoczęty!

REGULAMIN

zał. 1 KARTA ZGŁOSZENIA

zał. 2 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Krótka historia konkursu

 Konkurs  „Bohaterowie naszych bajek” jest organizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175”  od  2001 r. Na początku obejmował zasięg ogólnopolski, później wojewódzki.

Inicjatorem konkursu był pan Antoni Żaliński ówczesny dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175”.  Konkurs w pierwotnej wersji skierowany był do szkół podstawowych, następnie na prośbę zainteresowanych rozszerzony  na gimnazja, licea a nawet utworzono kategorię dla dorosłych.  Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej wierszami, bajkami oraz legendami dawnymi i współczesnymi.  Celem konkursu jest zainteresowanie  uczniów klasyką literatury dla dzieci, przestrzegając jednocześnie przed kiczem literackim i filmowym.

Konkurs zwraca uwagę na walor i morał edukacyjny bajki, utrwala uniwersalne treści bajki, prezentuje umiejętności twórcze dzieci. Od 2013 r. został włączony w realizację Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Pokonkursowa wystawa prac laureatów konkursu odbywa się corocznie w miesiącu czerwcu podczas uroczystej gali wręczania nagród za prestiżowe konkursy organizowane przez ognisko.