Haft artystyczny

Zajęcia w roku szkolnym 2017/2018

SP 191 Środa 13.00-15.15

…………………………………………………………………………………..

Zajęcia prowadzi mgr Elżbieta Cieślak-Dworzyńska absolwentka Akademii Świętokrzyskiej, kierunek  „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”.

ECD2

********************************************************