Haft artystyczny

Zajęcia prowadzi mgr Elżbieta Cieślak-Dworzyńska absolwentka Akademii Świętokrzyskiej, kierunek  „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”.

ECD2

********************************************************