Turystyka

Zajęcia prowadzi mgr Katarzyna Andrzejewska – absolwentka Filologii Klasycznej i Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel – instruktor koła turystycznego, przewodnik miejski po Warszawie, członek Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Złota Kaczka”

katarzyna andrzejewska

Koło turystyczne - zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowań krajoznawczych i turystycznych uczniów. Są to niemal wyłącznie zajęcia terenowe, które wytwarzają nawyk czynnego, a zarazem twórczego spędzania wolnego czasu. Wizyty w różnych instytucjach kultury dają okazję do rozwoju różnorodnych zainteresowań i umiejętności oraz poszerzania wiedzy zdobytej w szkole.

Nasze wyjścia
.
.
Harmonogram zajęć
.
.
SP 271 grupa 1
SP 271 grupa 2
SP 271 grupa 3
SP 46 grupa 1
SP 46 grupa 2
SP 146 grupa 1
SP 146 grupa 2
SP 191 grupa 1