Turystyka

Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowań krajoznawczych i turystycznych uczniów. Są to niemal wyłącznie zajęcia terenowe, które wytwarzają nawyk czynnego, a zarazem twórczego spędzania wolnego czasu. Wizyty w różnych instytucjach kultury dają okazję do rozwoju różnorodnych zainteresowań i umiejętności oraz poszerzania wiedzy zdobytej w szkole.

 

Harmonogram wycieczek 2018/2019

SP 46 grupa młodsza

SP 46 grupa starsza

SP 146 grupa 1

SP 146 grupa 2

SP 146 grupa 3

 

SP 271 grupa 1

SP 271 grupa 2

SP 271 grupa 3

SP 191 grupa 1

 

.

.