Turystyka

15.03.2017

Zajęcia prowadzi mgr Katarzyna Andrzejewska – absolwentka Filologii Klasycznej i Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel – instruktor koła turystycznego, przewodnik miejski po Warszawie, członek Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Złota Kaczka”

katarzyna andrzejewska

Koło turystyczne - zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowań krajoznawczych i turystycznych uczniów. Są to niemal wyłącznie zajęcia terenowe, które wytwarzają nawyk czynnego, a zarazem twórczego spędzania wolnego czasu. Wizyty w różnych instytucjach kultury dają okazję do rozwoju różnorodnych zainteresowań i umiejętności oraz poszerzania wiedzy zdobytej w szkole.

AKTUALIZACJA WOLNYCH MIEJSC
5. 10.2017
W SP 191 brak miejsc
W SP 146  brak miejsc
W SP 146 we środy-3 miejsca tylko dzieci od 2 klasy SP
W SP 46 w środy – brak miejsc
W SP 46 w piątki – 4 miejsca- dla klas 3-4
W SP 271 grupa starsza- wolne 4 miejsca (klasy 4-8)
W SP 271 grupa młodsza czwartki-brak miejsc
W SP 271 grupa najmłodsza-brak miejsc
harmonigram wycieczek 2017/2018