Zespół wokalny

Zajęcia prowadzi mgr Jakub Kącki, absolwent Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Kuba

Zajęcia wokalne dedykowane są dzieciom które czują potrzebę muzykowania i chcą rozwijać się w tym kierunku. Na zajęciach dzieci poznają elementarne zasady emisji głosu i dykcji oraz podstaw kształcenia słuchu i zasad muzyki. Zajęcia odbywają się przy akompaniamencie  pianina „na żywo”.  Dzieci wykonują różne ćwiczenia, które pozwalają im odkrywać własne możliwości i walory najdoskonalszego instrumentu muzycznego jakim jest głos ludzki. Repertuar realizowany na zajęciach to starannie wyselekcjonowane utwory zawierające ciekawe i ambitne teksty oraz  budowę melodyczno – rytmiczną. Uczestnicy zajęć często prezentują swoje umiejętności podczas rożnego rodzaju występów na terenie placówki i poza nią.

wokal

wok1