Piękna nasza historia

Lista Laureatów

Michalina Miazga

Lea Kołnierzak-Suwa

Liliana Wudarska

Julia Bear

Jan Nurkiewicz

Paulina Leonik

Maja Stolarska

Anna Księżopolska

Wręczenie nagród odbędzie się 31 stycznia o godz. 15.00 w siedzibie placówki przy ul. Niegocińskiej 2

REGULAMIN KONKURSU WOKALNEGO „ PIĘKNA NASZA HISTORIA”

 1. Cele:

- popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej

- popularyzacja sztuki wokalnej

- oswajanie dzieci z występami publicznymi

- pobudzenie potrzeby muzykowania

 1. Organizator: Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” w Warszawie.
 2. Termin: 7-XII-2016r, godz. 10.00
 3. Miejsce: Świetlica SP 46
 4. Adresaci: uczestnicy zajęć wokalnych ze Szkoły Podstawowej Nr 146 w Warszawie
 5. Repertuar: Uczestnik ma za zadanie wykonać jeden wybrany utwór o tematyce patriotycznej, poznany na zajęciach wokalnych, przy akompaniamencie tworzonym przez instruktora na żywo
 6. Zgłoszenia: ustną deklarację uczestnictwa należy złożyć do 5 grudnia 2016 r. do instruktora zajęć wokalnych, p. Jakuba Kąckiego
 7. Ocena jury

W skład jury wejdą: Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175”; Instruktor Zajęć Wokalnych w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „175”

Oceny jury są niepodważalne!

Jury oceniać będzie:

- dobór repertuaru

- poprawność muzyczną

- poczucie rytmu przy wykonywaniu utworu

- interpretację utworu

- ogólny wyraz artystyczny

 1. Nagrody i wyniki: Organizator przewiduje nagrody rzeczowe, za zdobycie I, II, III miejsca oraz wyróżnień. Lista osób dostępna będzie  w sekretariacie organizatora najpóźniej 15 grudnia 2016 r oraz na stronie organizatora.
 2. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017 o godz. 15.00
 3. Nagrody nie odebrane w terminie przechodzą na poczet innych nagród organizowanych przez ognisko.

9. Informacji dodatkowych udziela sekretariat placówki:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175” w Warszawie

Ul. Niegocińska 2

Tel. 22 853 47 2

10.Udział w konkursie jest równocześnie zgodą na przetwarzanie  danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101,poz.926 zpoźn.zm.)przez Organizatora Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu „ Piękna nasza historia”.