SAMORZĄD WYCHOWANKÓW

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIÓW OPP „175″  NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Przewodnicząca – Weronika VIA

                 Z-ca – Hania  VIB

                       Z-ca – Wiktoria  IVA

                     Z-ca – Matylda IVA

PLAN PRACY SAMORZĄDU OPP „175” NA ROK SZKOLNY 2017/2018

W tym roku szkolnym naszej działalności będą przyświecały 4 hasła przewodnie:

1. Jesteśmy pozytywnie zakręceni

2. Obcujemy z kulturą

3. Z rekreacją za pan brat

4. Swoje zasady mamy i savoir-vivre pamiętamy.

 

CELE DZIAŁALNOŚCI:

-rozwijanie kreatywności, inwencji twórczej oraz pomysłowości,

-integracja grupy,

-kształtowanie tolerancji wobec drugiego człowieka (jego poglądów, zachowań, przemyśleń, koloru skóry),

-przełamywanie indywidualnych barier i radzenia sobie z własnymi słabościami oraz z stresem,

-kształtowanie poczucia własnej wartości oraz wiary w swoje umiejętności i możliwości (mocne strony),

-dbanie o kulturę języka polskiego,

-uwrażliwianie się na potrzeby drugiego człowieka,

-wdrażanie do samodzielnej pracy na rzecz placówki oraz społeczności lokalnej,

-promowanie zdrowego trybu życia,

-przestrzeganie kulturowych norm zachowania (savoir-vivre na co dzień). 

PLAN DZIAŁALNOŚCI

wrzesień

*wybór samorządu

*opracowanie planu działalności samorządu w roku szk.2017/2018 

październik

*złożenie życzeń dla Rady Pedagogicznej z okazji Święta Edukacji Narodowej

*”Bohaterowi naszych bajek” – zorganizowanie wieczoru czytelniczego. Nauczyciele oraz starsi uczniowie i rodzice czytają dzieciom znane i lubiane bajki (wybór bajek zostanie dokonany wcześniej poprzez głosowanie wśród dzieci)

listopad

*”Misiowy zawrót głowy”-zorganizowanie zabawy z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia

*wieczór andrzejkowy 

grudzień

*Mikołajkowa loteria fantowa-zorganizowanie zbiórki zabawek, przytulanek, książek, gier

*złożenie życzeń dla Rady Pedagogicznej z okazji Świąt Bożego Narodzenia

styczeń

*Mistrz inteligencji-zorganizowanie zawodów dla uczniów klas III, IV 

luty

*organizacja balu karnawałowego pod hasłem „Bal sławnych Polek i sławnych Polaków”

*”Walentynkowy łańcuch serduszkowy”- ofiarowanie Walentynki nauczycielowi OPP „175” poprzez przyklejanie serduszek przy ich nazwiskach.

marzec

*Minka naszego pupila życie nam umila – zwierzątkowy dzień, zorganizowanie spotkania podczas, którego dzieci będą prezentowały przyniesione przez siebie zwierzątka

 *złożenie życzeń dla Rady Pedagogicznej z okazji Świąt Wielkiej Nocy 

kwiecień

*”Sławne Polki” – zorganizowanie wystawy plakatów przedstawiających życie i twórczość znanych Polek na przestrzeni wieków. 

maj

*Od zabawy do sportu-zorganizowanie zawodów sportowych na świeżym powietrzu 

czerwiec

*”Kto chce być piękny i gładki zajada zdrowe sałatki”-zorganizowanie spotkania, podczas którego jego uczestnicy będą przygotowywać sałatki według własnego pomysłu. Wspólna degustacja.

-podziękowanie Radzie Pedagogicznej za całoroczną współpracę.

Planujemy również organizować okazjonalne wycieczki sobotnie na lodowisko,

na wystawy, koncerty, festyny, do kina.

Będziemy również przez cały rok szkolny prowadzić akcję „Samorząd pyta”polegającą na przeprowadzaniu wywiadów z nauczycielami. Zostaną one zamieszczone w Biuletynie i na stronie internetowej OPP „175”.

 

Opiekun Samorządu

Beata Leszczyńska