O NAS

Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175″ jest publiczną nieferyjną placówką oświatowo-wychowawczą działającą na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Zajęcia prowadzone są według stałego tygodniowego planu zajęć w których bierze udział około 400 uczniów rocznie. Realizujemy własne programy, projekty i innowacje oraz organizujemy uroczystości okazjonalne, okolicznościowe, warsztaty rodzinne i  konkursy o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim.

Prowadzimy zajęcia na terenie pięciu szkół:

Szkoły Podstawowej nr 271, przy ul. Niegocińskiej 2

Szkoły Podstawowej nr 191 przy ul. Bokserskiej 30

 Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33

Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Wałbrzyskiej 5

Oferujemy szereg ciekawych zajęć od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30 do 20.00.

Naszymi odbiorcami są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat.