Wizja

 

Młody człowiek  przygotowany jest  do życia w społeczeństwie. Odznacza się wysoką kulturą osobistą. Dostosowuje się do standardów europejskich pod względem intelektualnym, kulturalnym  i estetycznym. Młody człowiek jest nauczony patriotyzmu  i tolerancji, pozytywnego postrzegania świata, zadowolenia  z  siebie. Dążenia do celu własną pracą.

 Priorytety, kierunki działania

Edukacja przez kulturę i sztukę. Krzewienie kultury polskiej i europejskiej Poszukiwanie talentów, umiejętne  wyławianie ich, wzmacnianie i promowanie. Wspieranie rodziców w wszechstronnym rozwoju dzieci ze szczególnym uwzględnieniem kultury osobistej.