Misja

 

Działamy twórczo z nastawieniem na kulturę i sztukę polską z wykorzystaniem nowoczesnych udogodnień.  Zagospodarowujemy dzieciom wolny czas w sposób ciekawy, kreatywny   i dający satysfakcję z uczenia się. Wspieramy rodziców w wychowaniu poprzez  realizację ciekawych programów, projektów i innowacji.