Kadra 2017/2018

Kadra Ogniska Pracy Pozaszkolnej „175” 

dd

1. Maria Popławska-Staniszewska

dyrektor placówki

mgr wychowania muzycznego

fortepian

2. Katarzyna Andrzejewska

mgr polonistyki

turystyka

3. Elżbieta Cieślak-Dworzyńska

mgr sztuki

haft, szycie, biżuteria

4. Wakat

szachy

5. Małgorzata Kansik

z-ca dyrektora placówki

mgr wychowania plastycznego

plastyka

6. Jakub Kącki

mgr edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej

koło wokalne, chór

7. Karolina Marcjanik

mgr polonistyki

teatr, dziennikarstwo

8. Beata  Leszczyńska

lic. pedagogiki wczesnoszkolnej

taniec współczesny, łamigłówki, kaligrafia

9. Magdalena Wojciewska-Rudolf

mgr wychowania fizycznego

taniec sportowy, towarzyski, ludowy

10. Tomasz Ziułek

mgr edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej

gitara

11. Weronika Żerdzińska

lic., pracownik administracji