PODZIĘKOWANIA

Podziękowania

za ogromne zaangażowanie i współpracę w roku szkolnym 2016/2017

dla

Dyrektorów i kierowników świetlic SP 46, SP 146, SP 191, SP 271, Gimnazjum nr 6:

p. Teresy Konstanciak

p. Jolanty Zauer-Nowak

p. Iwony Zawadzkiej

p.  Marka Hampla

p. Ewy Gurtler-Wójcik

p. Joanny Kowalczyk

p. Ewy Oszajcy

p. Jolanty Wodzyńskiej

Wszystkim nauczycielom szkół na terenie których prowadzimy swoją działalność a w szczególności:

p. Annie i Jarosławowi Dąbrowskim

p. Beacie Ligenza

p. Marii Gościckiej

p. Bogdzie Tchorzewskiej

Pracownikom administracji i obsługi szkół na terenie których prowadzimy swoją działalność a w szczególności:

p. Pawłowi Nicpoń

p. Elżbiecie Michalak

p. Agacie Gilniewskiej

Radzie rodziców ogniska:

p. Katarzynie Durskiej-Rudnik

p. Magdalenie Piwowarskiej

p. Magdalenie Przyżyckiej

p. Annie Orzołek

p. Karolinie Humerskiej

p. Małgorzacie Łoboda

Rodzicom i osobom wspierającym finansowo i materialnie działalność ogniska:

p. Renacie Dębowskiej

p. Piotrowi Jarosz

p. Pawłowi Figlarz

p. Monice Mokwa

p. Katarzynie Lopez de Oliveira

p. Andrzejowi Michalskiemu

p. Monice Oldak

p. Annie Mieczkowskiej

p. Katarzynie Osiej

p. Annie Kolińskiej

tulipany-kwiaty-10[1]

PRUSKApodziękowanie

DYR 3RODZICE

RRrg 1DARDA

8 REMIGIUSZ GRZELAPodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowaniePodziêkowanie